POIG Innowacyjna Gospodarka

Nasze projekty

Projekt "Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na Metodę graficznej reprezentacji haseł w systemach informatycznych"
Projekt "Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT naMetodę obliczania podpisów cyfrowych z wykorzystaniem znaczników czasowych"
Projekt "Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na Metodę adaptacyjnego rozmieszczenia kształtów na powierzchni"

Projekt "Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT Metody przechowywania i przetwarzania danych z użyciem sieci neuronowych"
Projekt "Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT Metody klasyfikacji danych z kontrolą dostępu i spójności danych"
Projekt "Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT Metody zabezpieczania danych z wykorzystaniem kryptografii progowej"

Archiwum zapytań


Zapytanie dotyczące projektu "Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na Metodę graficznej reprezentacji haseł w systemach informatycznych"
Zapytanie dotyczące projektu "Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT naMetodę obliczania podpisów cyfrowych z wykorzystaniem znaczników czasowych"
Zapytanie dotyczące projektu "Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na Metodę adaptacyjnego rozmieszczenia kształtów na powierzchni" PO IG 5.4.1

Informacje o PO IG 5.4.1 - przejdź do strony